06 مهر 1400
En | 

میز خدمات الکترونیک

 

میز خدمات حضوری

به اطلاع شهروندان محترم می رسانیم که میز خدمت حضوری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در ساختمان های شماره یک و دو جهت ارائه خدمات مستقر می باشد.

آدرس ساختمان شماره یک: اهواز، امانیه، خیابان مدرس          تلفن: 06133334051     دورنگار: 06133335757

آدرس ساختمان شماره دو: اهواز، امانیه، خیابان پودات            تلفن: 06133331171     دورنگار: 06133335064