| 15 تیر 1399
En | 

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن: مهندس محمد حسین پناهی فر

شماره همراه: 09166201225

شماره تلفن: 33732134-061

آدرس: اهواز، امانیه خیابان پودات اداره کل راه و شهرسازی خوزستان ساختمان شماره 2