| 15 تیر 1399
En | 

معاونت املاک و حقوقی: عبدالرحیم رشیدی پور

شماره همراه: 

شماره تلفن: 33366295-061

آدرس: