| 04 آبان 1399
En | 
برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد )

 برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد )

معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از برگزاری دوره آموزشي سامانه مديريت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دولت (سماد) خبر داد.
چهارشنبه، 02 مهر 1399 | امتیاز: Article Rating

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، محمد جامع با اشاره به برگزاری این دوره آموزشی گفت: با توجه به اعمال تخفيفات ناشي از اعمال ماده 16 قانون بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده وعدم پرداخت مطالبات شهرداري ها به دليل عدم ثبت اطلاعات مالي درسامانه ي مديريت اطلاعات بدهي ها ومطالبات دولت (سماد) معاونت بازآفريني شهري نسبت به برگزاري دوره ي آموزشي سامانه ي مذكور اقدام کرده است.

 جامع با اشاره به لزوم ثبت مبلغ تخفيفات اعمال شده از طرف شهرداري ها در سامانه مذكور گفت: علل عدم پرداخت مبلغ تخفيفات ثبت نشدن اطلاعات در سامانه سماد است.
وی در ادامه خواستار پيگيري اين امر به صورت جدي از طرف شهرداري ها شد و اظهار داشت:
بيشترين درخواست شهرداري هاي داراي بافتهاي ناكارآمد شهر اهواز اصلاح محدوده هاي هدف بازآفريني است كه راهكار اين امر بروز كردن مطالعات شناسايي بافتهاي ناكارآمد شهري است.

وی ادامه داد:  مطالعات شناسايي بافتهاي ناكارآمد شهري می بایست در مراجع قانوني مصوب شود.

در ادامه ي اين جلسه مدرس دوره  آقاي احمدي بلوطكي  به آموزش سامانه و ارائه ي توضيحات در خصوص موضوع دوره آموزشي پرداختند.

تصاویر
  • برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد )
ثبت امتیاز
نظر جدید

جستجو

برچسب ها