04 آبان 1400
En | 
Loading
 • راهبرد مشارکت الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازي خوزستان:

 • برنامه ریزی و تعیین استراتژی سیستم، درك بهتر نیازمندي هاي مشتریان و سایر طرف هاي ذینفع، شناسایی اهداف کیفیتی با توجه به دامنه خدمات دستگاه و نیز فرآیندهاي موجود در دستگاه می باشد بنحوی که طراحی، پیاده سازي و استقرار سیستم در همسویی کامل با اسناد بالادستی و خدمات مصوب دستگاه در راستای نقشه جامع دولت الکترونیک و آئین نامه توسعه خدمات الکترونیک باشد.

 • بسیار خوب خوب متوسط بد
  نظارت و ارزیابی ساخت و سازهای کشور
  انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان
  صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)
  تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
  تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری
  تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران
  تعیین و حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با نظام مهندس ساختمان
  صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)
  صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"
  صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی
  صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"
  نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان
  نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان(حقیقی) مهندسی،کاردانی ، تجربی
  ارتقا سطح دانش فنی و حرفه ای مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی
  ارتقا سطح دانش فنی - آزمون ورود به حرفه
  ارتقا سطح دانش فنی-مدیریت و راهبری آزمون های تخصصی
  تامین عکس و نقشه پایه
  تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهری
  تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري
  تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري
  تهيه طرح‌هاي طراحی شهري
  تهيه طرح‌هاي كالبدي منطقه‌اي
  تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه
  پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به تشکل ها در حوزه حمل ونقل
  تامین منابع جنسی
  ارائه فرصت های سرمایه گذاری و مشاوره در خصوص ماهیت پروژه های حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاری
  تدوین پیش نویس و ارائه شاخص های برنامه توسعه
  صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی
  ارائه تاییدیه صدور مجوز موقت خروج ماشین آلات و تجهیزات راهسازی کشور