04 آبان 1400
En | 

شناسه خدمات الکترونیک

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
ارائه تاییدیه صدور مجوز موقت خروج ماشین آلات و تجهیزات راهسازی از کشور (13051684000) 1397/09/27370.16 KBدانلود
مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی (18051678101) 1397/09/27560.50 KBدانلود
صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی (15011687000) 1397/09/27418.34 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور،تمدید،ارتقا و انتقال) (13041682103) 1397/09/27878.57 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ،تمدید،ارتقا و انتقال ) (13041682104) 1397/09/27877.66 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی ( شخص حقوقی ) (13041682110) 1397/09/27759.33 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی " طراح و ناظر " (13041682109) 1397/09/27760.00 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی (13041682107) 1397/09/27759.92 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی،تجربی (13041682102) 1397/09/27811.81 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی،تجربی (13041682101) 1397/09/27812.21 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی ) مهندسی،کاردانی و تجربی (13041682106) 1397/09/27751.46 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی (13041682100) 1397/09/27881.31 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی) (13041682105) 1397/09/27761.11 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11" (13041682108) 1397/09/27765.77 KBدانلود
تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران (15021692000) 1397/09/27596.66 KBدانلود
تهیه طرح های کالبدی منطقه ای (15021689100) 1397/09/27678.98 KBدانلود
تهیه طرح های مجموعه شهری (15021690103) 1397/09/27676.08 KBدانلود
تهیه طرح های طراحی شهری (15021690102) 1397/09/27669.93 KBدانلود
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه (15021689101) 1397/09/27635.30 KBدانلود
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری (15021690100) 1397/09/27623.72 KBدانلود
تهیه طرح های تفصیلی شهری (15021690101) 1397/09/27683.18 KBدانلود
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان (15061681000) 1397/09/27510.67 KBدانلود
تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (15051680000) 1397/09/27593.74 KBدانلود
تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهای برنامه های توسعه بخش حمل و نقل (13051688000) 1397/09/27329.12 KBدانلود
تامین منابع جنسی (13051685000) 1397/09/27404.97 KBدانلود
تامین عکس و نقشه پایه (150216910000) 1397/09/27591.19 KBدانلود
پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به تشکلها در حوزه حمل و نقل (13051683000) 1397/09/27582.63 KBدانلود
برگزاری آزمون ورود به حرفه (18051678100) 1397/09/27568.00 KBدانلود
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان (15061677000) 1397/09/27558.70 KBدانلود
ارایه فرصت های سرمایه گذاری و مشاوره در خصوص ماهیت پروژه های حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاری (13051686000) 1397/09/27328.84 KBدانلود
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان (15061679000) 1397/09/27487.29 KBدانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور (15061676000) 1397/09/27447.75 KBدانلود