| 15 تیر 1399
En | 

شناسه خدمات الکترونیک

 عنواندسته‌بندیحجم 
ارائه تاییدیه صدور مجوز موقت خروج ماشین آلات و تجهیزات راهسازی از کشور (13051684000) 370.16 KBدانلود
مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی (18051678101) 560.50 KBدانلود
صدور معرفی نامه برای متقاضیان تسهیلات صندوق توسعه ملی (15011687000) 418.34 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور،تمدید،ارتقا و انتقال) (13041682103) 878.57 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ،تمدید،ارتقا و انتقال ) (13041682104) 877.66 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی ( شخص حقوقی ) (13041682110) 759.33 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی " طراح و ناظر " (13041682109) 760.00 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی (13041682107) 759.92 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی،تجربی (13041682102) 811.81 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی،کاردانی،تجربی (13041682101) 812.21 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی ) مهندسی،کاردانی و تجربی (13041682106) 751.46 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی (13041682100) 881.31 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی) (13041682105) 761.11 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11" (13041682108) 765.77 KBدانلود
تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران (15021692000) 596.66 KBدانلود
تهیه طرح های کالبدی منطقه ای (15021689100) 678.98 KBدانلود
تهیه طرح های مجموعه شهری (15021690103) 676.08 KBدانلود
تهیه طرح های طراحی شهری (15021690102) 669.93 KBدانلود
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه (15021689101) 635.30 KBدانلود
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری (15021690100) 623.72 KBدانلود
تهیه طرح های تفصیلی شهری (15021690101) 683.18 KBدانلود
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان (15061681000) 510.67 KBدانلود
تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (15051680000) 593.74 KBدانلود
تدوین پیش نویس و ارائه شاخصهای برنامه های توسعه بخش حمل و نقل (13051688000) 329.12 KBدانلود
تامین منابع جنسی (13051685000) 404.97 KBدانلود
تامین عکس و نقشه پایه (150216910000) 591.19 KBدانلود
پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به تشکلها در حوزه حمل و نقل (13051683000) 582.63 KBدانلود
برگزاری آزمون ورود به حرفه (18051678100) 568.00 KBدانلود
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان (15061677000) 558.70 KBدانلود
ارایه فرصت های سرمایه گذاری و مشاوره در خصوص ماهیت پروژه های حمل و نقل به متقاضیان سرمایه گذاری (13051686000) 328.84 KBدانلود
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان (15061679000) 487.29 KBدانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور (15061676000) 447.75 KBدانلود