04 آبان 1400
En | 

نام و نام خانوادگی مسئول : ابراهیم شیخ

آدرس : ورودی اصلی گتوند بعد از میدان الغدیر ابتدای فرعی مهمانسرای بنی نجار 

شماره همراه : 091691131136 - 09166921828

شماره تلفن : 36326465

شماره فکس : 36325599