| 15 تیر 1399
En | 

نام و نام خانوادگی مسئول : حجت اله ابو علی 

آدرس : هندیجان جنوبی ابتدای جاده هندیجان دیلم جنب کارخانه آسفالت شهرداری

شماره همراه : 09163537151

شماره تلفن : 52574100

شماره فکس : 52574100