| 15 تیر 1399
En | 

نام و نام خانوادگی مسئول : ابراهیم شیخ 

آدرس : خیابان شهرداری خیابان شهدای مکه(سپاه قدیم) پشت دفتر امام جمعه

شماره همراه : 09169113116

شماره تلفن : 43722353

شماره فکس : 43722353