| 01 مهر 1399
En | 

مناقصات

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
شماره مناقصه 99/57 پروژه بهسازی و فضای سبز بلوار ساحلی سده آبادان 1399/05/27129.15 KBدانلود
شماره مناقصه 99/58 پروژه احداث معبر ارتباطی و دسترسی محله علی آباد اهواز 1399/05/27129.15 KBدانلود
شماره مناقصه 99/59پروژه تکمیل آماده سازی معابر سایت 133 هکتاری مسکن مهر بندر امام 1399/05/27130.18 KBدانلود
شماره مناقصه 99/60پروژه آماده سازی سایت مسکن مهر لالی 1399/05/27131.46 KBدانلود
شماره مناقصه 99/61پروژه آماده سازی 10/5 هکتاری سایت مسکن مهر شادگان 1399/05/27131.46 KBدانلود
شماره مناقصه 99/62پروژه تکمیل تقاطع غیر همسطح و جاده های طرفین کنار گذر دزفول – اندیمشک بطول 2 کیلومتر 1399/06/03119.72 KBدانلود
شماره مناقصه 99/63پروژه باقیمانده مسیر مسکن مهر رامهرمز تا سه راهی کیمه ( مطالعه و چهار خطه کردن مسکن مهر به سه راهی رامهرمز) 1399/06/03119.72 KBدانلود
شماره مناقصه 99/64پروژه تعریض مسیر از سه راهی لیکک به تشان 1399/06/03119.72 KBدانلود
شماره مناقصه 99/65پروژه احداث و بهسازی راههای روستائی رامهرمز – رامشیر ( محور راهداریهای رامهرمز) 1399/06/03119.72 KBدانلود
شماره مناقصه 99/66پروژه احداث باند دوم جاده اهواز – ملاثانی – مسجد سلیمان ( حد فاصل سه راهی نفت سفید تا روستای آبگنجی) ( با ارزیابی کیفی) 1399/06/11105.24 KBدانلود
شماره مناقصه 99/67پروژه چهار خطه کردن محور بهبهان – زیدون ( کیلومتر 000+35 الی 725+38) 1399/06/11105.24 KBدانلود
شماره مناقصه 99/68 موضوع حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تملک اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 1399/06/18125.31 KBدانلود
شماره مناقصه69/ 99 پروژه بهسازی راه روستایی الهاسی – چهارراه قدس 1399/06/18108.21 KBدانلود
شماره مناقصه 99/70 پروژه کمک به مشارکت در بهسازی راه روستائی پل رمضان – چهار راه قدس 1399/06/18108.21 KBدانلود
شماره مناقصه 99/71 پروژه بهسازی راه روستائی مزار شهداء - سمیده 1399/06/18108.21 KBدانلود
شماره مناقصه 99/72 پروژه بهسازی و آسفالت روستای در گنبد باریکاب 1399/06/18108.21 KBدانلود
شماره مناقصه 99/73 پروژه بهسازی راه روستائی دشت آزادگان بخش سوسنگرد جاده جلیعه 1399/06/19109.32 KBدانلود
شماره مناقصه 99/74 پروژه بهسازی راه روستائی شاکریه - سبحانیه 1399/06/19109.32 KBدانلود
شماره مناقصه 99/75 پروژه بهسازی راه روستائی هویزه – احمد آباد – عطابیه شمالی  1399/06/19109.32 KBدانلود
شماره مناقصه 99/76 پروژه بهسازی راه روستا های محور دهلاویه - طگطاگه  1399/06/19109.32 KBدانلود
شماره مناقصه 99/77 پروژه احیاء نوسازی و بهسازی محدوده اطراف مقام عباس 1399/06/30125.59 KBدانلود
شماره مناقصه 99/78 پروژه آماده سازی معابر و بین بلوکهای سایت 42 هکتاری مسکن مهر خرمشهر 1399/06/30125.59 KBدانلود
شماره مناقصه 99/79 پروژهتکمیل آماده سازی معابر سایت مسکن مهر هندیجان  1399/06/30125.59 KBدانلود
شماره مناقصه 99/80 پروژه احداث مسجد سایت 42 هکتاری خرمشهر 1399/06/30125.59 KBدانلود

مزایدات

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
مزایده شماره 99/21م موضوع فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان بندر امام 1399/06/01324.10 KBدانلود
مزایده شماره 99/22م موضوع فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری مسکونی واقع در شهرستان اهواز ( کیان آباد) 1399/06/02323.10 KBدانلود
فروش 7 دستگاه خودرو سبک اداره کل راه و شهرسازی خوزستان 1399/06/05173.74 KBدانلود
مزایده شماره 99/23م موضوع فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان اهواز ( کیان آباد) 1399/06/11287.69 KBدانلود
مزایده شماره 99/24م موضوع فروش تعداد 8 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان اهواز ( کیانشهر) 1399/06/11303.09 KBدانلود
مزایده شماره 99/25م موضوع فروش تعداد 2 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان امیدیه 1399/06/11255.20 KBدانلود
مزایده شماره 99/26/م موضوع فروش تعداد 3 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری واقع در شهرستان بندر ماهشهر 1399/06/11265.06 KBدانلود
مزایده شماره 99/27م موضوع فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری خدماتی واقع در شهرستان بندرماهشهر 1399/06/11280.17 KBدانلود
مزایده شماره 99/28م موضوع واگذاری تعدد 1 پلاک زمین دولتی با کاریری احداث مجتمع گردشگری و تفریحی واقع در شهرستان ایذه 1399/06/19356.23 KBدانلود

سرپرست اداره امور پیمان و قراردادها : کامیار کلانتر هرمزی

شماره همراه : 09161911347

شماره تلفن : 33334050

آدرس : ساختمان شماره 1