04 آبان 1400
En | 

شرح وظایف

 • مديريت وكنترل پايگاه اطلاع رساني اداره كل .
 • مديريت و سازماندهي سيستم تلفن گوياي اداره كل .
 • ساماندهي وبرگزاري جلسات ملاقات مردمي مدير كل .
 • تهيه وتدوين برنامه سالانه اطلاع رساني وتبليغي اداره كل .
 • اجراي برنامه هاي خبري ،‌ تبليغاتي ، انتشاراتي و مطالعاتي اداره كل استان از طريق :الف- تهيه و تدوين اخبار ، بيانيه ،‌ اطلاعيه ،‌ آگهي و پيامهاي اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه هاي گروهي ب - ساماندهي برنامه‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و چاپ وتهيه اقلام تبليغاتيج- انتشار نشريات اداري و موردي در اداره كل ،‌ تهيه فيلم ،‌ اسلايد و عكس از فعاليتهاي اداره كل .د- افكار سنجي در سطح استان به منظور آشنائي با افكار و عقايد آحاد مردم در خصوص نحوه عملكرد اداره‌كل)
 • رسيدگي و پاسخگوئي به نامه هاي مردمي .
 •  ريزي و همكاري در جهت برگزاري كنفرانسها ، سمينارها ، نمايشگاههاي فني و تخصصي ،‌ جشنواره‌ها ،‌ مصاحبه ها و بازديدهاي استاني در رابطه با وظائف اداره كل .
 • ريزي و تشكيل ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبتهاي ملي و مذهبي در اداره كل .
 •  اداره امور كتابخانه اداره كل و تجهيز آن .
 • عضويت و شركت فعال در شوراها ، مجامع و ستادهاي هماهنگي مرتبط با روابط عمومي .
 • تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان اداره كل .هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با مركز ارتباطات و اطلاع رساني ستاد وزارت متبوع.

سرپرست اداره ارتباطات و اطلاع رسانی : امید زمانی

شماره همراه : 09166144215

شماره تلفن : 33337848

آدرس : ساختمان شماره 1