| 19 مرداد 1399
En | 

      فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر

       مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار داده و با همه دوست و مهربان باش.

                                                          نهج البلاغه ترجمه شهیدی، خطبه 27

    جهت باز کردن فرم نظر سنجی اینجا کلیک کنید.