03 فروردین 1398
En | 

       رسول اکرم (ص):

       ایمان به خدا و نفع رساندن به بندگان او، دو خصلت نیک است که برتر از آن چیزی نیست.

                                                          تحف العقول، ص 35

    جهت باز کردن فرم نظر سنجی اینجا کلیک کنید.